Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

2020-21 Öğretim Programı

Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde 2020-21 akademik yılından başlayarak yenilenen öğretim programımız uygulanacak.

Yeni Medya ve İletişim öğretim programı, öğrencilerimizin sahip oldukları yeteneklerin yanı sıra kendi ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerimiz, alanında uzman öğretim üyeleriyle bir arada çalışarak tercihleri doğrultusunda yetkinlik kazanır.

Yenilenen öğretim programımız üç gruptaki derslerden oluşuyor:

İlk grupta yer alan kuramsal dersler, öğrencilerimizin yeni medya ve iletişim alanındaki konuları en güncel yaklaşımlar ışığında kavramasını sağlar. Örneğin, İletişime Giriş, Dijital Medya Kültürleri, Eleştirel Düşünce, Medya ve Siyaset, İletişim Sosyolojisi, Dil, Anlam ve Gerçeklik, Medya Endüstrileri gibi dersler bu grupta yer alır. Bu dersler kuram yoğun olmakla birlikte uygulama ya da proje ödevlerini de içeren derslerdir.

İkinci grup dersler ise “yaparak öğrenme” ilkemiz çerçevesinde, öğrencilerimizin yeni medya ve iletişim alanında farklı becerileri etkin bir biçimde deneyimledikleri uygulama dersleridir. Bu grupta, Öykü Anlatıcılığı, Görsel Tasarım, Görüntü ve Ses Yapımı, Multimedya İçerik Yapımı, Yeni Medya Uygulamaları, Dijital Yapım Stüdyosu, Yeni Medya Portfolyosu gibi dersler yer alır. Bu dersler, öğrencilerimizin edindikleri kuramsal birikim zemininde ilerler; kimi zaman bireysel, kimi zaman ekipler halinde iş yapmaya dayanır.

Üçüncü grup ise, öğrencilerimizin üniversite yaşamına ve öğrenimine doğrudan katkı sağlayan derslerden oluşur. Bunlar, disiplinler arası çalışmaları destekleyen Genel Eğitim Dersleri ve İngilizce ve İkinci Yabancı Dil öğrenimine odaklanan derslerdir.

Yeni Medya ve İletişim lisans öğrencileri ayrıca 10 seçmeli ders alır. Bunların 7'si bölümün sunacağı derslerden, 3'ü ise üniversitenin diğer bölümlerinin dersleri arasından seçilir. Bölümün seçmeli havuzu Televizyon ve Türler, Radyo ve Podcast Yapımı, Post-Prodüksiyon, Türkiye'de Medya ve Siyaset, Popüler Kültür, Dijital Fotoğraf gibi hem kuramsal hem de uygulamaya dönük dersler içerir.

Öğrencilerimiz, Üniversite'nin bütün bölümlerinde olduğu gibi, iki zorunlu staj yapar. Staj konusunda Kariyer Yönlendirme Merkezi desteğinde, Garantili Staj Projesi ve 3 Kuşak Usta Çırak Projesi uygulamalarından yararlanılabilir. Yeni Medya ve İletişim öğrencileri ayrıca Practicum adı verilen uygulamayla öğrenimlerinin son yılında derslerine devam ederken anlaşmalı kurumlarda ders kapsamında çalışmaya başlayabilir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.